Garáže Ostrava, a.s.

Ceník Černá louka - parking

Rychlé parkování os. vozidla každá započatá hodina 

30,- Kč

ZTP první 3 hodiny

30,- Kč

ZTP každá další započatá hodina

30,- Kč

Smluvní parkování celodenní pro firmy 2100,- Kč/měsíc
Smluvní parkování celodenní pro soukromé osoby 1600,- Kč/měsíc
   
   
   
   
Motocykl (cena se určí z měsíčního parkování) 50% z ceny
Rezervace parkovacího místa 400,- Kč/měsíc
Parkovné 24 hodin bez výjezdu (platba předem) 300,- Kč
Ztráta parkovacího lístku 300,- Kč
Prodej parkovacího čipu 60,- Kč
Prodej parkovací karty 60,- Kč
   
Poškození závory 2000,- Kč