Garáže Ostrava, a.s.

Ceník Černá louka - parking

Rychlé parkování os. vozidla každá započatá hodina 

30,- Kč max. 90,- Kč
od 6:00 do 20:00 hod

ZTP první 3 hodiny

30,- Kč

ZTP každá další započatá hodina

30,- Kč max. 90,- Kč
od 6:00 do 20:00 hod

Smluvní parkování celodenní pro firmy 2100,- Kč/měsíc
Smluvní parkování celodenní pro soukromé osoby 1600,- Kč/měsíc
Zaměstnanecké parkování 06 - 18 hod. (po - pá) 1300,- Kč/měsíc
   
Noční parkování 18 - 07 hod (rozšíření na 16 - 8 hod za příplatek 100 ,- Kč / 1h ) 400,- Kč/měsís
Noční parkování včetně víkendu celodenně 700,- Kč/měsíc
Motocykl (cena se určí z měsíčního parkování) 50% z ceny
Rezervace parkovacího místa 400,- Kč/měsíc
Parkovné 24 hodin bez výjezdu (platba předem) 200,- Kč
Ztráta parkovacího lístku 200,- Kč
Prodej parkovacího čipu 60,- Kč
Prodej parkovací karty 60,- Kč
   
Poškození závory 2000,- Kč